Határtalanul 2011/2012

Székelyföldön jártak a Varrósok

Határtalanul logo

Hazaérkeztek a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium asztalos tanulói Székelykeresztúri kirándulásukról. Iskolánk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – BGA-11-HA-02-097 Együttműködések magyar szakképző iskolák között-című, pályázati felhívására benyújtott „Ősi hagyományok- korszerű technológiák a környezetért, határok nélkül” című pályázat keretében a Székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközponttal dolgozott együtt egy projektben. A varrós diákok egy hetes szakmai tanulmányi kiránduláson vehettek részt Székelykeresztúron, egyhetes programon pedig vendégül láthatták a Zeyk Domokos Iskolaközpont asztalos tanulóit a közös projekt keretében.

A diákokat szaktanárok készítették fel a kiutazásra. A projekt keretében, melyre 1,552 millió forintot nyert az iskola, tanulmányozták a kun és székelykapu múltját és jelenét, megismerték a határon túli magyarok helyzetét, erősödött a magyarság tudatuk. Fafaragó mester támogatásával közösen kun kaput készítettek, amit március 15-én avattak fel Székelykeresztúron, az iskolaközpont udvarán. Részt vettek az iskolai és városi ünnepségen, felkeresték és megkoszorúzták a Petőfi síremlékeket, jártak a nevezetes Gyilkos tónál. Megcsodálták a Parajdi Sóbányát, Brassó városát és környékét. A határon túli diákok parlamenti látogatáson, Ipartörténetei Múzeumban jártak és megismerték Debrecen és Karcag nevezetességeit, a faipari vállalkozásokat, népművészeti mesterségeket. Tyukodi László népi faszobrász műhelyébe kipróbálták a faszobrászat fortélyait.
Fajátékokat, bútorokat készíttek, amit egy sérült gyerekeket gondozó székelykeresztúri intézménynek adományoztak. A karcagi Kórház gyerekosztály betegeinek közösen előállított bútorokat ajándékoztak. A közös munka mellett számtalan kulturális program részesei lehettek.
A projekt során a tanulók munkáját külső szakértők is segítették. Köszönettel tartozunk a KUN-SPAN vezetőjének, Dobrai Imrének,- aki a kunkapu készítésében kiszállításában, és avatásban is nagyon sokat segített, – és Csontos György asztalos mesternek. A keresztúri dákok vendéglátásában, programszervezésében pedig a Kunlovarda és az ESSEN KFT nyújtott támogatásáért tartozunk hálával.

A program nagyszerű lehetőséget biztosított, szakmai és kulturális téren egyaránt. A közös munka során új barátságok szövődtek, kölcsönösen tanulhattak egymástól a diákok. Az együttműködés során motiváltabbakká váltak a résztvevők. Az elkészített termékek pedig egyértelmű bizonyítékul szolgáltak, a diákjaink szakmai felkészültségéről.
Köszönjük Vargáné Glatz Júlia tanárnő és Kiss László szaktanár – a program sikeres megvalósítása érdekében végzett – munkáját.

Veleginé Máté Mária
projektvezető

Határtalan 2011-2012

Határtalan 2011-2012