Aktuális álláslehetőségeink

Álláslehetőségek - KSzC Varró István

Karcagi SZC Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

pályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Varró út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarító tevékenység végzése az intézmény, illetve az intézményhez tartozó telephely területén 5300 Karcag, Laktanya út 1. Munkaköri leírásban szereplő egyéb tevékenységek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • előnyt jelent takarító szakképzettség,
  • minimum 8 általános végzettség
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz.
  • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
  • Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

A munkakör betöltésének várható időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Facsar András igazgató részére a facsar.andras@gmail.com e-mail címen keresztül vagy
  • Postai úton a Karcagi SZC Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5300 Karcag, Varró út 8. címére történő megküldése

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Takarító

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 27.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varroistvan.hu honlapon szerezhet. Bővebb felvilágosítást Györfiné Bojti Edit gazdasági ügyintéző ad.

Tel.:0659/312-313