Beiskolázási információink 2021-2022

Karcagi SZC Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium OM: 203040/021

5300 Karcag, Varró út 8.

tel: (59) 312 202

e-mail: suli@varroi-karcag.sulinet.hu

honlap: www.varroistvan.hu, www.varroistvan.karcagiszc.hu

Igazgató: Facsar András

 

Az iskola

A 8 szakképző iskolát tömörítő Karcagi Szakképzési Centrum karcagi intézménye.

Alapfeladata a technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

A közismereti és szakmai elméleti oktatás a Karcag, Varró út 8. szám alatti épületegyüttes területén folyik. Az iskolaépület átlagos állapotú, a közelmúltban elektromos, energetikai felújításon esett át. A tantermek berendezése újszerű, technikai felszereltségük biztosított. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel rendelkezik

A szakmai alapozó képzések gyakorlati feltételeit műhelyeink, oktatótermeink, biztosítják. Az intézmény székhelyén kialakított taniroda, tanétterem, tankonyha, egészségügyi demonstrációs terem, festőműhely, villanyszerelő műhelyterem, digitális közösségi alkotóműhely mellett a Laktanya úti telephelyen kialakított faipari és gépész tanműhelyekben a legkorszerűbb technikai feltételek mellett valósul meg a gyakorlati képzés.

A duális gyakorlati képzés helyi és vidéki cégek, vállalatok, vállalkozások telephelyein történik.

Vidéki tanulóink számára a 100 férőhelyes kollégium nyújt térítésmentesen szálláslehetőséget. A tanulók csak az étkezésért fizetnek, melynek összegéből a nagycsaládos, vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult tanulók 50%-os kedvezményben részesülnek. A tanulók nemenként jól elkülönítve (leány: 1. emelt, fiú: 2. emelet) 3-4 ágyas szobákban kulturált körülmények között lakhatnak. Tanulásuk stúdiumok, kikapcsolódásuk szabadidős foglalkozások, színes programok által biztosított.

A megújult szakképzés rendszere 2020-tól felmenő rendszerben:

A szakképzés intézményei: a TECHNIKUM és a SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapoktatás történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén átjárhatóság van a két iskolatípus között.


Technikum

A technikusképzés 5 éves.

Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a képzőhely a tanulóval tanulószerződés helyett szakképzési munkaszerződést köt, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.

A technikumban elért tanulási eredmények megteremtik a lehetőségét, hogy a jó tanulmányi eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének beszámításával tovább tanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

Az 5 éves technikusi szakmai oktatás:

 • először ágazatot választ a tanuló, 2 évig ismerkedik az ágazati alapokkal, illetve közismereti tárgyakat tanul, az első két évfolyamon ágazati alapoktatás folyik,
 • évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy szakmairány választás
 • az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet
 • matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban. Ezekből a tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott érettségi lehetőséggel
 • idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló
 • a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy, eredménye a felvételiben emelt szintűnek számít.

 

TECHNIKUM (5 éves, érettségi + szakma)

KÓD  ÁGAZAT SZAKMA SZAKMA LEÍRÁSA
2201 Egészségügy Gyakorló ápoló
5 0913 03 04
A fekvő és járó beteg ellátásban tevékenykedő szakember. Alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében.
2202 Fa és bútoripar Faipari technikus
5 0722 08 02
Felméri a bútoripari, épület-asztalosipari munkát, szakmai tanácsot ad a megrendelőnek. Számítógépes tervezőprogram használatával termékrajzot, látványtervet, árkalkulációt, műszaki dokumentációt készít. A bútoripari, épület-asztalosipari és egyéb faipari termékeket önállóan is képes elkészíteni, és prezentációval illusztrálni az érdeklődő ügyfélnek.
2203 Gazdálkodás és menedzsment Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
5 0411 09 02
Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli.
2204 Gépészet Gépész technikus
5 0715 10 05
Szakmai ismereteit alkalmazva hatékony támogatója a gépipari tervezésnek és gyártásnak. Egy személyben átlátja az egyes alkatrészek, vagy szerelvények tervezésének és megvalósításának összefüggéseit. Kiválasztja a technológiát, megmunkáló berendezéseket, készülékeket, szerszámokat.
2205 Kereskedelem Kereskedő és webáruházi technikus
5 0416 13 03
A szakképzett technikus kereskedelmi egységet és webáruházat működtet. Feladata az áruforgalom lebonyolítása, az áruk adás-vétele. Megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi tevékenységet, kezeli a megrendeléseket, a törzsvásárlói nyilvántartásokat, a bónuszrendszereket.

Szakképző iskola

A szakképző iskola 3 éves.

Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, ami megvalósulhat szakképző iskolában, vagy duális képzőhelyen. Az új rendszerben a projektvizsga miatt a projektalapú oktatás meghatározó jelentőségű. A végzés után nyitott a lehetőség a tanulók számára az érettségi (2 éves felnőtt esti képzésben) vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére, továbbtanulásra.

 • először ágazatot választ a tanuló, a 9. évfolyamon a tanuló ágazati alapoktatásban vesz részt, amelyben a választott ágazat közös szakmai tartalmait sajátítja el, illetve közismereti tárgyakat tanul
 • évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy szakmairány választás.
 • és 11. évfolyam szakirányú oktatás szakképző iskolában vagy duális képzőhelyen (duális keretek között, elsősorban vállalatnál) zajlik.
 • A tanuló ösztöndíjat / a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kap.
 • A tanuló a sikeres vizsga után szakmai bizonyítványt kap.

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 éves szakmai képzés)

KÓD ÁGAZAT SZAKMA SZAKMA LEÍRÁSA
2211 Építőipar Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 05
Különféle anyagú és tulajdonságú külső és belső, új és régi felületeken bevonatrendszert alakít ki, illetve újít fel. A felületeket kreatív módon díszíti és megóvja a környezeti hatásokkal szemben.
2212 Építőipar Kőműves
4 0732 06 08
A rendelkezésére bocsátott tervek alapján megvalósítja a kőműves szerkezeteket.  Tervdokumentáció alapján betonoz, falszerkezeteket épít, kézi és gépi vakolási, bontási munkákat végez. Elkészíti a homlokzatok hőszigetelési munkáit. Térburkolatot készít.
2213 Fa és bútoripar Asztalos
4 0722 08 01
Faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, kézi-és gépi technológiával. Különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő-és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, összeszerel, beszerel, felújít. Ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, beépít, javít.
2214 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló
4 0715 10 07
Műszaki rajz alapján, adott technológiai paraméterek és műveleti utasítás szerint megtervezi a gyártás folyamatát. Hagyományos szerszámgépen legyártja a munkadarabot.  CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt.
2215 Gépészet Ipari gépész
4 0715 10 09
Az ipari gépész szakember a tevékenysége során karbantartást végez gépeken. A meghibásodott gépek esetén feltárja a hiba okát, elvégzi a javítást, illetve a meghibásodott alkatrészek cseréjét.
2216 Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos komplex értékesítői feladatokat. Tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Közreműködik az árubeszerzés, raktározás, készletezés folyamatának lebonyolításában.
2217 Turizmus és vendéglátás Pincér-vendégtéri szakember
4 1013 23 04
Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és ízletes hideg és melegkonyhai ételeket készít, tálal. A raktárkészletet figyelemmel kiséri az árurendelést és az áruátvételt, raktározást koordinálja, ellenőrzi.
2218 Turizmus és vendéglátás Szakács
4 1013 23 05
A különböző vendéglátó egységeken értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet, készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő eszközöket kezel. Elszámol a napi bevétellel.
2219 Orientáció   A kompetenciafejlesztő év lehetősége azoknak a fiataloknak szól, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be.

Az orientációs (előkészítő) évfolyam

A kompetencia- és orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam lehetőség azoknak a fiataloknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Az előkészítő évfolyam lehetőségét biztosít az ágazatok, szakmák megismerésére, segíti a tanulók sikeres szakmaválasztását. Az elvégzése után a szakképző iskolába való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló azokkal az alapkompetenciákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma elsajátításához.

Az orientációs év célja:

 • jövőkép és életpálya kialakítása, az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése
 • személyes kompetenciák fejlesztése (problémamegoldás, kreativitás)
 • társas kompetenciák fejlesztése műhelygyakorlaton (kommunikáció, konfliktuskezelés)
 • alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, alapvető számolás, digitális kompetenciák)
 • szakmák, ágazatok megismerése gyakorlati körülmények között

Dobbantó program és műhelyiskola (a korábbi Szakképzési Híd helyett)

Az általános iskolát el nem végző, tizenhatodik életévét betöltött tanulók számára kínál lehetőséget.

 • alapkompetencia fejlesztés
 • továbblépés közvetlenül csak a műhelyiskolába lehetséges
 • dobbantó programból a műhelyiskolába tovább lépő tanuló/ képzésben részt vevő személy a részszakmával együtt alapfokú végzettséget szerez

ÖSZTÖNDÍJ

 • Ágazati alapoktatás időszakában havonta a minimálbér 5 (technikum 9-10. évfolyam), 10 (szakképző iskola 9. évfolyam) százaléka (2020: 8.050, illetve 16.100 Ft).
 • Szakirányú oktatás időszakában duális képzés esetén a tanuló munkabért és egyéb juttatásokat kap.
 • Nem duális képzés (tehát iskolai tanműhelyi gyakorlat) esetén a tanuló szakképzési ösztöndíjat kap, mely a tanulmányi eredménytől függően havonta a minimálbér 5-35 százaléka (2020: 8.050-56.350 Ft).
 • Rászorultsági támogatás 3,5 tanulmányi eredmény felett havonta a minimálbér 20 százaléka (2020: 32.200 Ft)
 • A szakmai vizsga eredményétől függően egyszeri pályakezdési juttatás a minimálbér 80-180 százaléka (2020: 128.800-289.800 Ft).

 

A szakképzés új alaprendszere (forrás: ikk.hu szakképzés 4.0)