Digitális oktatás!

Iskolánk 2020. november 11-től online oktatásra áll át

, előreláthatólag 2021. január 11-ig!

A fenntartó által kiadott utasítás az alábbiakban határozta meg az oktató feladatok ellátását:

 • ·        Az iskola nem zár be.

 • ·         A közismereti és a szakmai elméleti órákat online módon kell megszervezni.

 • ·         A jelenlétet igénylő gyakorlati oktatást tanműhelyben, gazdasági környezetben kell megszervezni – a járványügyi előírások szigorú betartásával.

 • ·         A gyakorlat idejére az érintett tanulók részére a kollégiumi ellátást biztosítani kell.

 • ·         A tanulók számára a konzultáció, felzárkóztató lehetőségét biztosítani kell.

 • ·        Amatőr csapatsport, edzés nem engedélyezett.

Az online oktatás keretei:

 • ·        Minden osztály digitális oktatása a classroom felületen történik.

 • ·         Az osztály online oktatását az osztályfőnök koordinálja.

 • ·         Nappali osztályoknál 7-14 óra között, esti osztályoknál 15-20 óra történik az online kapcsolattartás.

 • ·         Személyes kapcsolatra, konzultációra, számítógép használatra az iskolában előre egyeztetett időpontban a járványügyi előírások betartásával van lehetőség.

 • ·         Ha a tanuló nem működik együtt az online oktatásban, értékelése elégtelen.

 • ·         Ha a tanuló nem megy gyakorlatra, mulasztását a házirend szabályainak, illetve a tanulószerződésének megfelelően igazolnia kell. Vírushelyzetre hivatkozás esetén a szülő és a tanuló egyeztessen a gyakorlati hellyel!