Kollégiumi Diákonkormányzat

A diákönkormányzat (DÖK) működése

Megerősödött az a társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok – és ezen belül kiemelten a fiatalabb generáció – a demokráciát ne csak “elviselje”, hanem működtesse is.
Az ehhez szükséges ismereteket hatékonyan el lehet sajátítani a diákönkormányzat intézményrendszerén belül a kollégium védőszárnyai alatt.
Kollégiumunk diákönkormányzata éppúgy hangsúlyt fektet az érdekképviseleti, jogi feladatokra, mint a programszervezéssel kapcsolatos teendőkre.
A DÖK rendelkezik a tagok által készített Szervezeti és Működési Szabályzattal, gyakorolja jogait a Házirend megalkotásakor és betartásakor. Összekötő kapocs a tantestület és a diákság között.
Ezeken kívül irodalmi estek, emlékműsorok, vetélkedők, sportrendezvények, kirándulások szervezésével igyekezünk színesíteni kollégiumunk hétköznapjait.