“VETwin-win Modell” projekt

Beszámoló az Europrofessional Hungary KFC és a Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium együttműködésében megvalósított „VETwin-win Modell”című projekt teljesüléséről.

Az együttműködés keretében az intézményünk az alábbi feladatokat vállalta a „VETwin-win Model”- a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának kialakítása- az oktatási intézményekben és a vállalkozásokban való megismertetése és terjesztése során.

 1. Támogatás az átvett modulok és eszközök tartalmi adaptálása.
 2. Az oktatási intézményben a termékkipróbáláshoz a tesztfázis támogatása és végrehajtása.
 3. A tesztfázis kiértékelése kérdőívek, interjúk és evolúciós riportok alkalmazásával.
 4. A projekttermékek terjesztési aktivitásának támogatása a saját oktatási intézményben és egyéb hazai szakmai oktatási intézményekben.

A jelenlegi projekt tapasztalatai is azt mutatják, hogy a szakmai képzés vállalati továbbképzéssel való, munkafolyamat során megvalósuló integrációja lényegében négy különböző formában történik:

 1. a szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel,
 2. a vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel,
 3. a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés együttes integrációja,
 4. külön képzési elemek, amelyeket a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés összekapcsolására iktatnak be.

A projekt végrehajtásában résztvevő alvállalkozói kapcsolattartók megismerték a modell tartalmi vonatkozásait, feltárták a kapcsolódási pontokat az intézményre vonatkozóan. Az Europrofessional Hungary KFC képviselőjével több személyes találkozón egyeztették a közös feladatokat.

A fővállalkozó kérése alapján az alábbi dokumentációk elkészítésére került sor:

 • Bemutató a VETwin-win modellről a célcsoport részére
 • Prezentációs bemutató német nyelven az intézményünkről
 • Tájékoztató kiadvány németnyelven: Jász- Nagykun- Szolnok megyéről 
 • Karcag városról
 • Varró István Szakiskoláról, képzési szerkezetéről

A projekt célcsoportjaival felvettük a kapcsolatot az együttműködés megvalósítása érdekében. A célcsoport tagjait az alábbiak szerint azonosítottuk be:

 • az alap- és továbbképzés trénerei, oktatói és mentorai
 • vállalati továbbképzési tanácsadók,
 • kis- és középvállalkozások vezetősége és oktatói,
 • személyzetfejlesztési tanácsadók,
 • kompetenciafejlesztéssel foglalkozó cégek/trénerek,
 • a képzési ágazat szereplői,
 • transzferintézmények a szakmai képzés területén
 • az alap- és továbbképzési központok vezetősége

Az átvett modulok és eszközök tartalmi adaptálásának megvalósítása érdekében 2012. június 29.-én összevont tantestületi értekezlet keretében konferenciát szerveztünk. A konferencián részt vettek a fenti célcsoport képviseletében, az intézmény gyakorlati képzőhelyeinek vezetői, oktatói, személyzetis munkatársak, és a kamara képviselője. A képző helyek és az iskola között szoros együttműködés folyik, köztük kis és nagyvállalkozók egyaránt megtalálhatók , és számukra is számos lehetőséget biztosít a modell. A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának különböző szerkezeti és formai változatai lehetővé teszik a szakmai kompetenciák megszerzésére irányuló konkrét célkitűzéseknek és az egyes vállalatok aktuálisan érvényes körülményeinek lehető legteljesebb és egyedi figyelembevételét.

A konferencián részletesen bemutattuk a projekhez tartozó modelleket és eszközöket
1. modul: „Az integráció alapjai és megvalósítási lehetőségei az építőiparban és az ipari-műszaki szektorban“
2. modul: „Modell a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának oktatási vállalkozásokban és KKV-ban (kis- és középvállalkozások) történő gyakorlati megvalósításához“
3. modul: „Önszervező tanulási folyamatok és tanulást igénylő helyzetek a munkafolyamatban.
A cselekvésközpontú és önszervező tanulás megvalósítása“
4. modul:„Az életkorhoz, valamint szakmai és élettapasztalatokhoz illeszkedő heterogén tanulási formák az alap- és a továbbképzés együttes összehangolásának keretein belül”
5. modul:„Kiindulási alap a teljesítménypontok beszámításához az alap- és továbbképzés összevonása esetén“
6. modul:„A képzésben résztvevők, a szakmai oktatási személyzet és a képzendő szakemberek Európa-szerte megvalósuló cseréje által megszerzett nemzetközi kompetenciák jelentősége az integrációs folyamatban”
7. modul:„Professzionalizációs stratégiák és képesítési tervek képzési szolgáltatóknak az integrációs folyamatok tényleges megvalósításához”

Rendelkezésükre bocsátottuk a szükséges dokumentumokat.
Az intézmény szempontjából hasznosítható elemeket beépítjük az új, magyar duális képzés bevezetése során. Tervezzük a felnőttképzés beindítását, ahol szintén támaszkodunk a modellre.
A projekt zárásaként megismertük a résztvevők véleményét a programról, teszt formájában értékelték a modell elemeit és használhatóságát.

A további disszeminálás elősegítése érdekében az intézmény honlapján is bemutatjuk a modellt a még lehetséges partnerek részére.

Megtekinthető BEMUTATÓ, ill. KÉPEK.