BEIRATKOZÁS: 2020. JÚNIUS 25. (csütörtök)

PÓTBEIRATKOZÁS

BEIRATKOZÁS: 2020. JÚNIUS 25. (csütörtök) 8:00-15:30

Beiratkozás csak a szülő vagy a gondviselő és a tanuló együttes megjelenésével történhet.

A tanuló hozza magával:

  • a felvételről szóló értesítést,
  • nyolcadik osztályos bizonyítványát,
  • egészségügyi törzslapját,
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményét,
  • a személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyát, TAJ kártyát, adószám igazoló kártyát,
  • bakszámlaszámot igazoló banki szerződést,
  • diákigazolványhoz okmányhivatalban készített fényképet (NEK adatlap),
  • névre szóló rendszeres gyermekvédelmi támogatás vagy hátrányos,-halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozatot,

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es tanévre a veszélyhelyzet miatt lehetőség van az elektronikus beiratkozásra, melyről bővebb tájékoztatót iskolánk honlapján talál.

https://www.varroistvan.hu/felveteli-jegyzek/